Habang patuloy ang pakikipaglaban sa pandemyang dulot ng COVID-19, ang mga lokal na opisyal sa kalusugan sa maraming estado ay gumagamit ng contact tracing para masubaybayan ang mga kaso at mapigilan ang mas malalawak na pagkalat ng sakit.

Ang contact tracing ay isang diskarte sa pampublikong kalusugan na ginagamit para matukoy ang mga indibidwal na nagkaroon ng malapitang pakikisalamuha sa isang taong natukoy na may virus. Dahil sa agarang pangangailangan na maabisuhan ang mga posibleng nalantad, kadalasang gumagamit ang mga tracer ng iba’t ibang paraan para makipag-ugnayan sa indibidwal, kabilang ang mga tawag at text message.

Napansin ito ng mga scammer at nagpapanggap silang mga contact tracer sa mga text at tawag, kung saan sinasabi nilang nalantad sa COVID-19 ang partidong kausap at kailangan niyang kumilos nang mabilis.

Maraming estado ang gumagamit ng mga text message para sa kanilang unang pakikipag-ugnayan para sa contact tracing. Kadalasan, ang mga scam na text message ay may kasamang mga link sa mga website na humihiling ng mga Social Security number o impormasyon ng insurance. Ang iba ay nagtatangka pang mangolekta ng mga pekeng bayad para sa pagsusuri. Kapag nag-click sa mga link na ito, magda-download din ng malware sa mobile device, na magbibigay-daan sa mga scammer na i-access ang iyong personal na data.

Sa madaling salita: Huwag na huwag mag-click sa link sa isang text message mula sa hindi kilalang nagpadala.

Pagkatapos ng unang text, ginagawa sa telepono ang karamihan sa mga gawain sa contact tracing. Kakailanganing kumpirmahin ng mga lehitimong tracer ang iyong pangalan, address, at araw ng kapanganakan. Nasa kanila na ang impormasyong ito – kaya hindi mo na ito kailangang ibigay sa kanila. Bukod pa sa mga pekeng text, ang mga magnanakaw ng pagkakakilanlan ay gumagamit din ng mga robocall at call-back tracing scam gamit ang voicemail para magnakaw ng pera, mga personal na detalye, at impormasyon ng insurance ng target.

Tandaan, hindi hihingi ang mga lehitimong contact tracer ng:

  • Impormasyon ng insurance
  • Impormasyon ng bank account
  • Mga credit card number
  • Mga Social Security number
  • o bayad

Kung hihingi ang tumatawag ng alinman sa mga nasa itaas, ibaba ang telepono.

Hinding-hindi rin ibubunyag ng mga contact tracer ang pagkakakilanlan ng taong nagpositibo sa pagsusuri. Magagawa rin nilang ibigay ang mga kasalukuyang lokal na lokasyon para sa pagsusuri.

Makipag-ugnayan sa departamento ng kalusugan ng iyong estado o COVID-19 task force para malaman kung paano nila ipinapatupad ang contact tracing at kung paano nila pinaplanong makipag-ugnayan sa mga indibidwal na nakasalamuha ng isang taong nagpositibo sa pagsusuri para sa COVID-19. Posibleng magkakaiba ang mga paraan ng contact tracing ayon sa estado.

  • Mga Halimbawa ng Mga Programa para sa Tracing ng Estado  expand and contract

 

Ang FCC ay nagbibigay ng higit pang impormasyon sa web page nito na Mga Scam sa COVID-19, pati na rin mga sample na audio mula sa mga aktwal na callback scam at mga halimbawa ng mga scam sa text. Available ang nauugnay na impormasyon at mga resource sa website ng Centers for Disease Control (sa English).

Updated: 
Thursday, August 6, 2020