Audio de estafa de tarjeta de crédito

Transcripción de audio: Hola, soy Olivia de los servicios de Visa y Mastercard, y llamo por su tarjeta de crédito. Parece que ahora usted es elegible para la tasa de interés del 0 %. Sin embargo, si no responde, la promoción se cancelará. Así que presione uno ahora para hablar con un representante, que pueda ayudarle a asegurar su tasa de interés del 0 %. De nuevo, para hablar con un representante, presione uno ahora.

Audio proporcionado por Nomorobo* (en inglés)

Transcripción de audio: Soy Sara de servicios para el consumidor. Me comunico con usted en referencia a su cuenta de tarjeta de crédito actual. Actualmente, no hay ningún problema con su cuenta. Sin embargo, debe ponerse en contacto con nosotros con urgencia en lo que respecta a su elegibilidad para reducir sus tasas de interés. Presione uno ahora. Su elegibilidad caduca hoy. Considere este aviso como el último. Presione uno para conectarse con un operador en vivo.

Audio proporcionado por YouMail* (en inglés)

 

Kada buwan, daan-daang consumer ang nag-uulat sa FCC ng mga tawag sa telepono mula sa mga scammer na nagpapanggap bilang kinatawan ng mga bangko o kumpanya ng credit card.  Ang mga scammer na ito ay gumagamit ng iba't ibang taktika para makuha ang numero ng iyong credit o debit card at pinakamaraming personal na impormasyon hangga't posible.  Ang kanilang layunin ay isang mabilis na kabayaran sa pamamagitan ng pagbili ng maraming bagay o mga cash advance sa iyong mga account o pagbebenta ng impormasyon sa iba pang mga manloloko.

Ang isa sa mga pinakakaraniwang scam ang ang alok ng mabababang rate ng interes o tsansang mabawasan ang iyong utang para sa isang maliit na halagang kailangang bayaran kaagad. Ang isa pang paraan ay tumawag o mag-text ng mga pekeng alerto ng panloloko na mukhang mula sa iyong kumpanya ng credit card.

Maraming consumer ang nagrereklamo tungkol sa pagtanggap sa mga tawag na ito nang maraming beses kada araw, kahit na wala silang credit card.  Ang naturang mga tawag ay halos palaging nagsisimula nang hinihiling sa iyo ng tumatawag na i-"verify" ang impormasyon ng iyong account.  Tandaan na ang layunin ng scammer ay identity theft (pagnanakaw ng pagkakakilanlan), at ipinapakita ng istatistika na ang anumang pakikipag-ugnayan sa isang scam caller ay lubos na nakakadagdag sa tsansang maging biktima ka.

Para matulungan kang iwasan ang mga scam ng credit card sa telepono, sundin ang mga tip na ito:

  • Kung makakatanggap ka ng hindi hinihingi o automated na tawag mula sa isang kumpanyang nag-aalok na babaan ang iyong rate ng interes, ibaba kaagad ang telepono.
  • Huwag magbigay o magkumpirma ng personal o pinansyal na impormasyon sa anumang tawag na hindi ikaw ang nagsimula.
  • Huwag sumagot sa mga tanong na "oo o hindi" o pumindot ng anumang mga button sa telepono kung ipo-prompt ka na mag-opt out sa mga tawag sa hinaharap.  Ginagamit ng mga scammer ang mga taktikang ito para tumukoy ng mga aktibong linya ng telepono, at maaaring dumami ang bilang ng mga tawag sa iyong linya bilang resulta.
  • Kahit na sa tingin mo ay tumatawag, o nagte-text, ang nagbigay ng iyong card tungkol sa pinaghihinalaang aktibidad ng panloloko na nauugnay sa iyong account, huwag sumagot.  Tawagan lang ang numero sa likod ng naturang credit card o sa statement ng iyong account para matiyak na ang kumpanya ng iyong credit card ang talagang tumatawag sa iyo. 
  • Kung interesado ka sa mas mababang rate ng interes sa iyong credit card, direktang makipag-ugnayan sa nagbigay ng iyong credit card.

Ano'ng Gagawin Kung Na-scan Ka

Kung sa tingin mo ay naging biktima ka ng isang credit card scam, dapat kang/mong:

Para matuto pa tungkol sa iba't ibang uri ng scam sa telepono, lalo na ang kinasasangkutan ng mga robocall at spoofing, at kung paano maiiwasan ang mga iyon, tingnan ang Glossary ng Scam ng FCC (sa English) at Consumer Help Center (sa English).

* La FCC no avala ningún producto o servicio comercial.

 

 

 

   

 

 

Updated: 
Tuesday, January 14, 2020